безчувственост


безчувственост
1. unconsciousness; insensibility, torpidity
2. (безсърдечие) heartlessness; callousness; mercilessness
* * *
безчу̀вственост,
ж., само ед.
1. unconsciousness; insensitivity, insensibility, torpidity;
2. (безсърдечие) heartlessness; callousness; mercilessness; tearlessness; unfeelingness.
* * *
apathy; impassibility; insensibility; insusceptibility
* * *
1. (безсърдечие) heartlessness;callousness; mercilessness 2. unconsciousness;insensibility, torpidity

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безчувственост — същ. безсъзнание, несвяст, сън, летаргия същ. жестокост, безчовечност, свирепост, безсърдечие същ. равнодушие, неотзивчивост същ. безстрастие, невъзмутимост, студенина същ. безразличие, апатия …   Български синонимен речник

 • анестезия — същ. упойка, наркоза, умъртвяване, обезчувствяване, безчувственост същ. упойване, обезболяване …   Български синонимен речник

 • апатия — същ. равнодушие, бездушие, безгрижие, безучастие, студенина, хладина, безстрастно, въздържаност, безсърдечие, незаинтересованост, безразличие, индиферентност, флегматичност, неутралност, отпуснатост, вялост същ. разсеяност същ. безчувственост,… …   Български синонимен речник

 • атрофия — същ. парализа, безчувственост същ. застой, замиране, отслабване, недоразвитост …   Български синонимен речник

 • бездушие — същ. безсърдечие, апатия, равнодушие, студенина, безразличие, безчувственост, безсърдечност …   Български синонимен речник

 • безжизненост — същ. безчувственост, бездушност същ. равнодушие, безучастие, студенина, хладина, апатия, инертност същ. отпуснатост, безстрастност, флегматичност …   Български синонимен речник

 • безразличие — същ. безучастие, равнодушие, апатия, незаинтересованост, индиферентност, безгрижие, отчужденост същ. безчувственост, неотзивчивост същ. хладност, хлад, хладина …   Български синонимен речник

 • безстрастие — същ. безчувственост, невъзмутимост, студенина …   Български синонимен речник

 • безсъзнание — същ. безчувственост, несвяст, сън, припадък, летаргия, несъзнание …   Български синонимен речник

 • индиферентност — същ. равнодушие, безучастно, пасивност, безразличие, апатия, апатичност, студенина, хладина, отчужденост същ. хладнокръвие, безчувственост, безжизненост, безстрастие същ. незаинтересованост, невъзмутимост същ. безгрижие, спокойствие, нехайство… …   Български синонимен речник

 • летаргия — същ. сън, безчувственост, безсъзнание същ. бездействие, покой, застой, неподвижност, инертност, заспалост, мъртвило, забрава, забвение същ. латентност …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.